Skip to content

น้ำชาดำเย็นอัมพวา

วันที่ 22 เมษายน 2565

วันนี้ คุณนันทิพัฒน์ และ พี่นก #เจ้าของน้ำชาดำเย็นอัมพวา ได้ให้เกียรติผมมาประชุมเพื่อวางแผนนำ น้ำชาดำเย็นอัมพวา เตรียมเข้าสู่ตลาด Modern Trade และยังให้ผมสามารถขายในตลาด Traditional Trade ได้อีกด้วย ผมขอขอบพระคุณมา ณ.โอกาสนี้ด้วยครับ #พบกันเร็วๆนี้