Skip to content

CSR

วันที่ 3 กันยายน 2565

วันนี้ได้ร่วมกับ #PARLE ขนมปังบิสกิต & คุ้กกี้ แบรนด์อันดับ 1 ของโลก นำขนมปังบิสกิต & คุ้กกี้ #PARLE ไปบริจาคให้ผู้ป่วยและเจ้าหนาที่ รพ.ราชวิถี รพ.เด็ก รพ.รามาธิดี รพ.วชิระ รพ.ภูมิพล และ รพ.ศิริราช จำนวน 101 ลัง หรือ 808 โหล เป็นที่เรียบร้อยสมดังความตั้งใจเพื่อเป็นสาธารณกุศล เอาบุญมาฝาก อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ